COVID 19 و باتری های صنعتی

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر باتری های صنعتی

از آنجایی که دولت ها بر روی برخورد با وضعیت اضطراری بهداشتی کووید-19 تمرکز می کنند، به طور فزاینده ای توجه خود را به تأثیر تعطیلی اقتصاد خود و چگونگی احیای سریع آنها از طریق اقدامات محرک معطوف می کنند. بسته های بهبود اقتصادی فرصتی منحصر به فرد برای ایجاد شغل و در عین حال حمایت از انتقال انرژی پاک در سراسر جهان ارائه می دهد.بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشیدی PV – سنگ بنای هر انتقال انرژی پاک، مکان های خوبی برای شروع هستند. این صنایع میلیون ها نفر را در زنجیره ارزش خود استخدام می کنند و راه های سازگار با محیط زیست را برای ایجاد شغل و کمک به احیای اقتصاد جهانی ارائه می دهند.

اما برای قرار دادن جهان در مسیر دستیابی به اهداف اقلیمی و سایر اهداف پایداری، بیش از انرژی‌های تجدیدپذیر و کارایی لازم است. تجزیه و تحلیل آژانس بین المللی انرژی بارها نشان داده است که مجموعه گسترده ای از فناوری های انرژی پاک برای کربن زدایی تمام بخش های اقتصاد مورد نیاز است. باتری های صنعتی  و الکترولیزهای تولید کننده هیدروژن به دلیل توانایی آنها در تبدیل الکتریسیته به انرژی شیمیایی و بالعکس به عنوان دو فناوری مهم متمایز هستند. به همین دلیل است که آنها نیز شایسته جایگاهی در هر بسته محرک اقتصادی هستند که امروز مورد بحث قرار می گیرد.

باتری 65 آمپر یو پی اس صبا