باتری ویلچر برقی

  42 26 85 77 – 021   ❌ تماس ضروری در ساعات اداری ❌ 14 36 840 – 0912   باتری مناسب ویلچر برقی باتری مناسب ویلچر برقی ، باتری قابل شارژ است که به آن باتری ساکن نیز می گویند. این نوع باتری ها دارای تفاوت اساسی با باتری های خودرویی است. باتری […]